Po staletí se věří, že kameny úzce souvisí se znamením zvěrokruhu. Již v dávných dobách lidé rozpoznali a hojně využívali vztah mezi kameny a planetami. Čteme-li však dnes staré záznamy, které o této problematice pojednávají, zjistíme, že zařazování kamenů k určitým znamením zvěrokruhu a planetám není v různých pramenech zdaleka jednotné. Příčina tkví v tom, že nás ve svém celku ovlivňují všechny planety a hvězdy, některé méně, jiné více a podobně je tomu i s kameny. K tomu ještě přispívá skutečnost, že každá kultura měla jiný názor na jejich zařazení a přikládala jim různý stupeň důležitosti. Kromě kultury a tradice zde hrála roli i dostupnost kamenů v té které zemi a době.

Vyjděme tedy ze základního pevného bodu: člověka ovlivňují hvězdy a planety, které stály v určité pozici v okamžiku jeho narození a k nimž mají přirozený vztah i kameny naší Matky Země. Je nasnadě, že v každém znamení nepůsobí jen jeden jediný kámen, jak se mnozí lidé domnívají, nýbrž několik druhů, které se ve svém vlivu na náš organismus a duševní, citový a duchovní stav doplňují, vzájemně podporují a posilují.

S pomocí následujícího seznamu získáme jistý přehled o zařazení jednotlivých kamenů k určitým znamením zvěrokruhu. Podle vlastní potřeby a intuice si můžeme vybrat právě takové kameny, které nám budou blízké a které nám i napomohou snáze překonávat těžkosti a problémy, jež nás trápí a s nimiž se nedokážeme sami vypořádat.  

Zdroj: Skrytá moc drahých kamenů (Josef Pavel Kreperát)